Didactrice

Een actrice met een didactiek.

Spelenderwijs leren. Het leren zit verweven in de manier waarop ik werk en wat ik aanbied.

Ook persoonlijke verzorging en WLZ/WMO begeleiding voor kinderen met een beperking. Wilt u meer hierover weten ga dan naar " WAT DOE IK ".

Neem gerust contact met mij op als u meer wilt weten.

Veronica Lucassen